Przejdź do treści

Słownik skrótów

CRUD (Create / Read / Update / Delete) zestaw 4 podstawowych funkcji udostępnionych użytkownikowi w ramach aplikacji. Pozwalają one kolejno na: stworzenie, odczyt, edycję oraz usunięcie danych.

DRF (Django Rest Framework) – biblioteka napisana specjalnie pod framework Django, ułatwiająca tworzenie własnego API. Opiera się na widokach, modelach i serializerach, pozwalających na zachowanie spójności a jednocześnie elastyczne dostosowywanie aplikacji do własnych potrzeb.

DRY (Don’t Repeat Yourself) – jedna z zasad wytwarzania oprogramowania, zgodnie z którą nie należy powtarzać takich samych czynności, np: kopiować tych samych lub podobnych fragmentów kodu, wykonywać te same operacje podczas kompilacji czy tworzenia dokumentacji. Jeśli tylko jest to możliwe, procesy powinny zostać zautomatyzowane, a zduplikowany kod przeniesiony do funkcji.

SRP (Single Responsibility Principle)zasada pojedynczej odpowiedzialności mówiąca o tym, że każda klasa powinna mieć tylko jedną przyczynę swego istnienia, zaś metoda – wykonywać tylko jedną niezależną operację. Jeśli na przykład obsługujemy w aplikacji Klienta i jego Zamówienia to powinniśmy rozdzielić te dwie instancje do dwóch oddzielnych klas. Tak samo proces składania zamówienia powinien być podzielony na możliwie najmniejsze składowe, takie jak wybór sposobu dostawy, wybór metody płatności czy wreszcie samo opłacenie zamówienia.